בקרוב יתווסף מידע נוסף

היסטוריה : 
מבנה בית המקדש השלישי מתואר בנבואת יחזקאל בן בוזי בפרקים מ' עד מה'  , נבואה אשר ניתנה כבר לפני כ-2442 שנה 
ומתארת לפרטים את מבנה הבית ,מבואיו,שעריו,היכל,קודש,קודש-הקודשים,חצר,